top of page

Oferta dla osób fizycznych

Klienci indywidualni – osoby fizyczne

 

W życiu istnieje wiele sytuacji, w których osoby fizyczne potrzebują pomocy lub porady prawnej. Kancelaria Ewy Panowicz w Lesznie świadczy usługi skierowane do Klientów indywidualnych dotyczących najbardziej popularnych spraw.

Jesteśmy w stanie zająć się prowadzeniem spraw z zakresu rodzinnego i spadkowego. Przeprowadzimy Klienta przez cały proces– na początku udzielimy porad i informacji, a w razie potrzeby będzie reprezentować Klienta przed sądem. Zajmujemy się przypadkami dotyczącymi m.in. uzyskania świadczeń alimentacyjnych, rozwodów, podziału spadku itp.

Radca prawny udzieli porady i poprowadzi sprawę z zakresu m.in.:
 

 • procesów cywilnych,

 • ubezpieczeń społecznych i Kodeksu Pracy,

 • windykacji należności od dłużników indywidualnych i przedsiębiorstw,

 • uzyskania świadczeń alimentacyjnych, przyznania opieki , przysposobienia, kurateli i innych spraw rodzinnych,

 • ochrony dóbr osobistych,

 • spadków i dziedziczenia.

 

Zajmujemy się również problemami dotyczącymi obrotem nieruchomościami czy przepisami związanymi z budownictwem. Gwarantujemy znajomość aktualnych przepisów z różnych dziedzin oraz działanie w oparciu o zasady etyki zawodowej.

 • Sprawy i procesy cywilne,Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,Windykacja należności,
 • Sprawy i procesy budowlane,
 • Ochrona własności,
 • Sprawy spadkowe,Sprawy dotyczące nieruchomości,
 • Ochrona dóbr osobistych,
 • Sprawy rodzinne.
 

 

 

bottom of page