top of page

Oferta dla firm

Jako osoby, które od lat oferują porady prawne i pomoc dla różnego rodzaju Klientów doskonale wiemy, że świadczone przez nas usługi rzadko dotyczą tylko jednej gałęzi czy dziedziny. Dlatego Radca Prawny Ewa Panowicz zajmuje się sprawami różnego rodzaju - gospodarczymi, cywilnymi, handlowymi, dotyczącymi spółek czy rodzinnymi.

Spółki i przedsiębiorcy

Do naszych zadań należą także szeroko pojęte sprawy handlowe czy gospodarcze. Pomagamy przyszłym przedsiębiorcom w zarejestrowaniu działalności, zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa czy dokonaniu przekształcenia. Pomagamy także rozwiązać spory – uczestniczymy w negocjacjach, dbamy o bezpieczeństwo i zgodność z prawem zawieranych transakcji.  

UMOWY

 
 • sporządzanie umów,
 • doradztwo w zakresie prawnych zabezpieczeń realizacji obowiązków umownych,
 • nadzór prawny nad realizacją umów,
 • ocena skutków prawnych zawartych umów.
 

 

 

PRAWO PRACY

 

 • dokumentacja prawa pracy,

 • umowy o pracę oraz inne umowy dotyczące świadczenia usług,

 • umowy w zakresie odpowiedzialności materialnej pracowników,

 • reprezentacja pracodawców w sporach sądowych,

 • umowy o zakazie konkurencji

​WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 

 • sporządzanie umów w obrocie wierzytelnościami,

 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami,

 • postępowania mediacyjne dotyczące wierzytelności,

 • zastępstwo prawne w postępowaniach procesowych dotyczących spłaty wierzytelności

PRAWO SPÓŁEK

 

 • doradztwo w zakresie wyboru prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej,

 • tworzenie i rejestracja spółek,

 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek,

 • organizacja zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy, posiedzenia rad nadzorczych i zarządów,

 • przygotowywanie i rejestracja zmian w spółkach,przekształcenia spółek

Jestem radca prawny, adwokat w Leszno Polska. Prawo rodzinne oraz prawo pracy jako radca prawny i adwokat jest moim podstawowym działaniem

Doradzam w sprawach umowy i reprezentuję w sporach sądowych jako radca prawny Leszno. Rejestracja firm, organizacja posiedzenia rad nadzorczych jako radca prawny Ewa Panowicz, prowadze negocyjacje windykatywne w Leszno jako radca prawny

bottom of page